Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obec Trpísty vyhlašuje záměr prodeje pozemků

 

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemků:

  1. Přesné určení nemovitosti:

p.p.č.876/35 o výměře 1717 m2,orná půda,

p.p.č.876/36 o výměře 1030 m2,orná půda

p.p.č.876/37 o výměře 1032 m2,orná půda

p.p.č.876/38 o výměře 1033 m2,orná půda

p.p.č.876/39 o výměře 1079 m2,orná půda

p.p.č.876/40 o výměře 1076 m2,orná půda

p.p.č.876/41 o výměře 1076 m2,orná půda

p.p.č.876/42 o výměře 1041 m2,orná půda

p.p.č.876/43 o výměře 1039 m2,orná půda

p.p.č.876/44 o výměře 1097 m2,orná půda

p.p.č.876/45 o výměře 1096 m2,orná půda

p.p.č.876/46 o výměře 1098 m2,orná půda

vše kat.území Trpísty

 

b) Cena pozemku:

Pozemky bude prodány za 150,-Kč/ m2

 

c) Věcná břemena:

Zřizování a provozování vedení

 

d) Účelovost prodeje:

Parcely jsou určeny k bytové výstavbě

 

e) Zápis v úředním seznamu památkově chráněných objektů:

Není

 

f) Přednostní právo na odkoupení zpět na obec:

Doba trvání předkupního práva na obec na dobu určitou 5 let,ode dne podání návrhu na vklad do kat.nemovitostí.

                                                                                                                                         Josef Pavlas v.r. 
                                                                                                                                           starosta obce

                                                                     

Vyvěšeno: 3.6.2019                                                                Sejmuto:19.6.2019