Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání obecního zastupitelstva 05/2018

5. 12. 2018

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se koná 12.12. 2018 od 18.00 hod. v kanceláři OÚ.

 

Program:
1.Zahájení

2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.

3. Hospodaření obce 1-11 měsíc 2018

4. Rozpočet na rok 2019

5. Rozpočtový výhled na roky 2020-2024

6. Inventury 2018

7. Různé-problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva obce

8. Diskuse

9. Usnesení

10. Závěr

 

                                                                                 Josef Pavlas,v.r

                                                                                    starosta obce

 

Vyvěšeno : 5.12.2018                                     Sejmuto: