Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 01/2008

21. 5. 2008

 

Zápis ze zasedání  zastupitelstva obce  v Trpístech

 

poř.číslo: 1/08         6.2 2008                        Trpísty - Obecní úřad

 

              Zasedání se zúčastnilo 7  členů obecního zastupitelstva.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také řídil zasedání.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Václav Martínek.

Zápis sepsal Josef Pavlas.

 

Program:1.Zahájení

               2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

               3.Hospodaření obce v v roce  2007

               4.Prodej pozemků

               5.Odkoupení pozemku

               6.Různé

               7.Diskuse

               8. Usnesení

               9. Závěr

 

1.Úvod zasedání obecního zastupitelstva provedl starosta  Josef Pavlas.

2.Starosta obce přečetl usnesení z minulého zasedání:

 -všechny body byly splněny.

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtech obce a

  plnění rozpočtu v roce 2007.

 -BÚ –  1 709 237,02 Kč   

 -Příjmy : 2 784 860,-Kč   Výdaje : 2 056 210,-Kč

4.Starosta přečetl:

 - žádost p.ing.Aloise Leitner na odkoupení pozemkových parcel:

   č.35/1-zahrada výměra 607m2,35/3-zahrada výměra 997 m2,35/4-zahrada

   výměra 168 m2 kat.území Sviňomazy.

  -žádost p.Milana Kuvíka na odkoupení pozemkových parcel:

   č.914/2-zahrada výměra 214 m2,914/3-ostatní plocha výměra 63 m2,

   č.1086/3-ostatní plocha výměra 272 m2 kat.území Sviňomazy.

 5.Starosta dal návrh na odkoupení pozemkové parcely č.25/3-ostatní plocha,

   o výměře 360 m2,kat.území Trpísty,pro příjezdovou cestu k ČOV od

   p.Jana Dlouhého za 100,-Kč m2

 

 

 

7.Usnesení obecního zastupitelstva Trpísty č.1/07:

1. Bere na vědomí:

-zprávu o hospodaření obce v roce 2006 a o stavu financí  na  účtu obce

 

2. Schvaluje:

 -program zasedání zastupitelstva

                          7 hlasu pro                     

 -ověřovatele zápisu p.Petr Wintrle a p.Václav Martínek

                          7 hlasů pro

 -prodej pozemkových parcel č.35/1,35/3 a 35/4-zahrada,kat.území Sviňomazy

  celková výměra 1772 m2 p.ing Aloisi Leitnerovi za 10,-Kč m2.

                          7 hlasů pro

 -prodej pozemkových parcel č.914/2 –zahrada,č.914/3-ostatní plocha kat.území

  Sviňomazy celková výměra 277 m2 p. Milanu Kuvíkovy za 10,-Kč m2

                          7 hlasů pro

 -pronájem pozemkové parcely č.1086/3 o výměře 272 m2,kat.území Sviňomazy

  p. Milanu Kuvíkovi za 1,-Kč m2 a rok.

                           7 hlasů pro

-odkoupení p.p.č.25/3-ostatní plocha,o výměře 360 m2,kat.území Trpísty od

 p.Jana Dlouhého za 100,-Kč m2.

                           7 hlasů pro

 

3.Neschvaluje:

-prodej pozemkové parcely 1086/3-ostatní plocha výměra 272 m2,kat.území

 Sviňomazy p. Milanu Kuvíkovy

 

 

3.Ukládá :

starostovi obce:

- Zajistit podklady pro kupní a nájemní smlouvy.

                                         T. 19.3 2008

 

 

 

 

 

Ověřovatelé zápisu :

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář