Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška č.4/2017 obce Trpísty, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

28. 8. 2017

 

Obecně závazná vyhláška č.4/2017

 

 

obce Trpísty,

 

kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy

 

 

Zastupitelstvo obce Trpísty se na svém zasedání dne 12.7.2017 usnesením č.4/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 178 odst. 2 písm. c) a § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

Čl. 1

Stanovení školských obvodů

 

Na základě uzavřené dohody obce Trpísty a obce Erpužice o vytvoření společného školského obvodu mateřské školy je území obce Trpísty částí školského obvodu Mateřské školy Erpužice,

Erpužice 21,349 01 Stříbro ,zřízené obcí Erpužice

 

Čl. 2

Závěrečné ustanovení


 

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni jejího vyhlášení.


 

 

 

…………………………….                          ………………………………..

    Miroslav Vladař                                            Josef Pavlas

      místostarosta                                                starosta