Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obecně závazná vyhláška o nočním klidu

25. 4. 2017

Ke stažení ve formátu .pdf  - ZDE.

 

Obec Trpísty

Obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 3/2017 o nočním klidu

 

Zastupitelstvo obce Trpísty se na svém zasedání dne 10.5. 2017 usnesením č. 3 usneslo vydat na základě ustanovení § 10 písm. d) a ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Předmět

 

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon.

Tato obecně závazná vyhláška je závazná na celém území obce Trpísty, včetně její části Sviňomazy.

 

Čl. 2

Doba nočního klidu

 

Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny. V této době je každý povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.

 

Čl. 3

Stanovení výjimečných případů, při nichž se doba nočního klidu nevymezuje


1) Doba nočního klidu se nevymezuje:

a) v noci z 31. prosince na 1. ledna;

 

b) v době konání těchto jednodenních tradičních slavností:

- Masopust.

- Dokopná.

- Trpístská pouť.

 

c) o Velikonočním pondělí.

 

 

2) Informace o konkrétním termínu konání akcí uvedených v čl. 3 odst. 1 písm. b) této obecně závazné vyhlášky bude zveřejněna obecním úřadem na úřední desce minimálně 5 dnů před datem konání.


 Čl. 4

Zrušovací ustanovení

 

Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Trpísty č. 2/2016 o nočním klidu ze dne 14. 12. 2016.

Čl. 5

Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

……………………….                                 …………………………..

Miroslav Vladař                                                Josef Pavlas

 místostarosta                                                      starosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne:24.4.2017

 

 

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne: 10.5.2017