Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povodňový plán obce Trpísty

18. 12. 2014

POVODŇOVÝ PLÁN OBCE TRPÍSTY

 

 

 

OBEC TRPÍSTY                          OKRES TACHOV

 

Místní části: Trpísty ,Sviňomazy

a) Věcná část

1.Charakteristika území:Údolí Úterského potoka

2.Druh a rozsah ohrožení:Krátkodobé srážky velké intenzity,zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky.

3.Vodní tok: Úterský potok – Povodí Vltavy

4.Rozhodné stavy povodňové aktivity:

Vodní tok: Úterský potok,měření vodní hladiny pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity se nachází pod silničním mostem směrem na Pernarec.

1.SPA- Bdělost 100 cm

2.SPA-Pohotovost 130 cm

3.SPA-Ohrožení 150 cm

4.SPA-Extrémní 197 cm

 

5.Ohrožené území,objekty a majetek:

Ohrožení rozvodnění Úterského potoka v kat.území Trpísty:

Chatová osada ,,Radost“ pí.Silvarová mobil:726806865

Skautský tábor Dobřany p.Jan Smola mobil:603868328

Rekreační chata E4,p.Josef Rybák mobil:608902327

 

6.Evakuační plán:Evakuační místo-zasedací místnost obce v budově bývalé školy čp.58.Vyrozumění o ohrožení provede předseda PK osobní

návštěvou ohroženého objektu.

b) Organizační část

POVODŇOVÁ KOMISE OBCE

7.Složení a kontaktní údaje povodňové komise:

Jméno příjmení      Funkce      Adresa pracoviště    Adresa bydliště   Telefon pracoviště      Mobil      Email

Josef Pavlas         předseda       Trpísty 18              Trpísty 93            374696134         724183670    trpisty@wo.cz

Jiří Dvořák            člen             Trpísty 17 606733422

Stanislav Kubašta   člen              Trpísty 4                                                                  606319009   kubastas@seznam.cz

 

 

Stanoviště povodňové komise: Josef Pavlas,Trpísty 18,mobil 724183670.

 

8.Spojení na důležité organizace:

 

Policie ČR   158

HZS ČR       150

Lékařská pomoc 155

Energetika      840850860

Vodovody a kanalizace      800101047

JSDHO-velitel         723207322

Předseda PK ORP      374801101,724384440

Tajemník PK ORP     724183961

 

 

V Trpístech 10.12.2014                                                              Starosta obce Josef Pavlas