Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočet obce Trpísty na rok 2008

6. 5. 2008
Schválený rozpočet obce Trpísty pro r. 2008
Schválilo zastupitelstvo obce 19.12  2007
Příjmy:
Daňové příjmy ( třída 1 )
 Položka                        Druh příjmu                                            Částka v tisících
1111          Daň z příjmu fyz.osob ze závislé činnosti                                   392,00
1112          Daň z příjmů fyz.osob z SVČ                                                     36,00
1113          Daň z příjmů fyz.osob vybírané zvláštní sazbou                           20,00
1121          Daň z příjmů právnických osob                                                580,00
1211          Daň z přidané hodnoty                                                             945,00
1361          Správní poplatky                                                                         1,60
1341          Poplatek ze psů                                                                           1,70
1332          Poplatek za vyp.škod.látek do ovzduší                                         0,70
1511          Daň z nemovitosti                                                                    420,00
                                                                  Celkem daňové příjmy   2 397,00

Nedaňové příjmy ( třída 2 )

§          Položka              Druh příjmu                                           Částka v tisících

2310      2111          Pitná voda                                                                   55,00
3722      2111          Sběr a svoz kom.odpadu                                             70,00
1031      2111          Příjmy z poskytování služeb a výrobků-lesy                500,00
3639      2131          Příjmy z pronájmu pozemků                                         17,00
3612      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                      72,00
3639      2133          Příjmy z pronájmu mov.věcí                                           3,00
6310      2141          Příjmy z úroků                                                             25,00
3613      2132          Příjmy z pronájmu nemovitostí                                       1,20
3725      2329          Ostatní nedaňové příjmy                                              10,00
6171      2119          Ostatní nedaňové příjmy                                              10,00

                                                                  Celkem nedaňové příjmy 763,20

Kapitálové příjmy ( třída 3 )

§          Položka              Druh příjmu                                         Částka v tisících

3639     3111            Příjmy z prodeje pozemků                                          17,00

                                                                         

                                                                             Celkem kapitálové příjmy 5,00

 
Přijaté dotace ( třída 4 )
Položka                    Druh příjmu                                                Částka v tisících
4112                        Neinvest.přijaté dotace ze SR v rámci SDV                7,20                                                                        Celkem přijaté dotace        7,20
 
 
 
 
 
                             Celkem příjmy   3 184,40
Výdaje:
 
§          Položka          Druh výdajů                                              Částka v tisících
6171      6119               Projektová dokumentace                                    300,00
3612      5171               Opravy –byty                                                       30,00
2321      6121               Investice ČOV-kanalizace                                  853,00     
5512      5331               Nein.příspěvky hasiči                                             4,00 
5512      5139               Požární ochrana                                                   25,00
6171      5153               Plyn                                                                     20,00 
6171      5154               El.energie                                                             50,00
6171      5161               Služby pošt                                                            1,70
6171      5162               Služby telekokom. a radiokom.                            25,00
6171      5361               Nákup kolků                                                         2,00
6171      5167               Služby školení a vzdělávání                                    3,00
3314      5021               Plat knihovníka                                                      3,00
6171      5136               Knihy,tisk                                                              8,00
3419      5229               Tělovýchovná činnost                                           20,00
6112      5031               Soc.pojištění                                                        75,00
6112      5032               Zdrav.pojištění                                                     25,00
6171      5032               Zdrav.pojištění                                                     12,00
6171      5031               Soc.pojištění                                                        25,00
3722      5169               Sběr a svoz kom.odpadu                                   110,00
3721      5169               Svoz nebezpečného odpadu                                25,00 
6112      5023               Platy zastupitelům                                              445,00
6171      5011               Platy zaměstnanců                                               90,00
6171      5137               Drobný hmotný invest.a neinvest. majetek            25,00
2219      5171               Místní  komunikace                                             40,00
6171      5173               Cestovné                                                          25,00         
6171      5194               Věcné dary                                                         28,00
3113      5321               Příspěvek na školy                                              90,00
3111      5321               Příspěvek na předškol.zařízení                             52,83
6171      5329               Stříbrský region                                                     2,32
6171      5139               Nákup materiálu                                                  90,00
6171      5175               Pohoštění                                                              5,00
6171      5021               Ostatní osobní výdaje                                          20,00
6171      5038               Povinné pojistné hrazené zaměstnavatele                2,50
6310      5163               Služby peněžních ústavů                                       10,00
6171      5169               Nákup služeb                                                      80,00
2310      5171               Oprava vodárna                                                  30,0
3631      5171               Oprava  veř.osvětlení                                           20,0
1031      5139               Pěstební činnost                                                 100,00
1031      5169               Pěstební činnost                                                 350,00
2310      5169               Rozbory pitné vody                                             20,00
3314      5339               Nein.příspěvky ostatním PO                                  2,32
6171      5321               Nein.dotace obcím                                                2,32
6171      5362               Platby daní a poplatků                                           2,00
2221      5193               Dopravní obslužnost                                              9,36
6171      5172               Programové vybavení                                            9,60
6171      5499               Drobné pohoštění-dětský den,MDŽ                    10,00
3341      5169               Poplatek rozhlas                                                   0,45
2321      5169               Rozbor odpadních vod                                          6,00
 
                  
                                                Celkem výdaje  3184,40                                   

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář