Jdi na obsah Jdi na menu
 


Informace o dokumentaci o vlivu záměru na životní prostředí

12. 2. 2018

O B E C T R P Í S T Y                                      Trpísty 18 okr.Tachov

Tel/fax 374696134                                     349 01 Stříbro

E-mail:trpisty@wo.cz                              IČO 00573710

 

 

 

Váš dopis značky         Ze dne      Naše značka    Vyřizuje     Trpísty

                                                                                                       Pavlas            12.2.2018

 

 

Věc: Informace o zveřejnění dokumentace

 

Obec Trpísty zveřejňuje ve smyslu § 16 odst.2 zákona,informaci o dokumentaci vlivu

záměru na životní prostředí –

 

VTL PLYNOVOD DN 1400 RU KATEŘINSKÝ POTOK –RU PŘIMDA

 

Do dokumentace je možné nahlédnout na Obecním úřadě v Trpístech v úředních hodinách:

 

Po- 15.00-18.00

St- 16.00-18.00

 

Veřejnost,dotčená veřejnost,dotčené orgány a dotčené samosprávní orgány mohou zaslat své

písemné vyjádření k dokumentaci ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění informace o

dokumentaci na úřední desce.

 

 

Za Obec Trpísty

 

 

                                                                                                                  Josef Pavlas,v.r.

                                                                                                                     starosta obce

 

Vyvěšeno:12.2.2018

Sejmuto:

Vyvěšeno elektronicky: 12.2.2018