Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o době a místě konání voleb do EP

10. 5. 2019

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání volby do Evropského parlamentu starosta obce Trpísty podle zákona č.63/2003 Sb.,§ 29 odst. 4 zákona o volbách do Evropského parlamentu a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů.

O z n a m u je :

1.Volby do Evropského parlamentu

se uskuteční:

dne 24.5. 2019 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 25.5. 2019 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
Obecní úřad Trpísty, kancelář starosty

3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky(občanským průkazem nebo pasem ČR).

4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

 

5.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokyny předsedy okrskové
volební komise.

 

V Trpístech dne : 9.5. 2019

 

                                                                                           Josef Pavlas v.r.

                                                                                              starosta obce