Jdi na obsah Jdi na menu
 


Oznámení o konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu PČR

23. 9. 2020

O Z N Á M E N Í

Starosta obce Trpísty
podle § 27 zákona č.130/2000 Sb., zákona o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů a 14c odst1 písma) zákona č.247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,ve znění pozdějších předpisů

 

O z n a m u je :

1.Volby do Zastupitelstev krajů a 1/3 Senátu Parlamentu České republiky
se uskuteční:

dne 2.10. 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
dne 3.10. 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost
Obecní úřad Trpísty, kancelář starosty

3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a
státní občanství České republiky(občanským průkazem nebo pasem ČR).

4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb
hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i
ve volební místnosti.

5.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební
místnosti je každý povinen uposlechnout pokyny předsedy okrskové
volební komise.

6.Volič může ze závažných,zejména zdravotních důvodů požádat obecní úřad a
v den voleb okrskovou komisi o to,aby mohl hlasovat mimo volební místnost.

 

V Trpístech dne : 17.9. 2020

 

                                                                                           Josef Pavlas v.r.

                                                                                             starosta obce