Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové opatření č. 10/2018

31. 1. 2019

ROZPOČTOVÉ  ZMĚNY  č. 10 v tis. kč

PŘÍJMY:

1335 Poplatek-odnětí pozemků-funkce lesa +0,01

4122 Neinv.přijaté transfery od krajů -20,50

4116 UZ 13013 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR -2,41

Z toho nástroj 104 zdroj 1 -0,45

nástroj 104 zdroj 5 -1,96

4222 Investiční přijaté transfery od krajů +300,00

Dotace – nádraží

6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti – věcná břemena +230,91

 

PŘÍJMY CELKEM: +508,01

 

VÝDAJE:

2411 5011 Záležitosti pošt-platy zaměst.v pracovním poměru +14,80

2411 5031 Záležitosti pošt-pov.pojistné na soc.zabezpečení +3,45

2411 5032 Záležitosti pošt-pov.pojistné na zdrav.pojištění +0,56

3314 5021 Činnosti knihovnické-ostatní osobní výdaje +0,16

3399 5175 Pohoštění +2,94

3399 5194 Věcné dary +0,71

3412 6121 Investice kabiny +64,32

3639 5011 Komunální sl.-platy zaměst.v pracovním poměru +12,93

3639 5011 nástroj 104 zdroj 1 platy zaměst.v prac.poměru -1,63

3639 5011 nástroj 104 zdroj 5 platy zaměst.v prac.poměru - 7,40

3639 5031 Komunální sl.-pov.pojistné za soc.zabezpečení +3,24

3639 5031 nástroj 104 zdroj 1 pov.pojistné na soc.zabezpečení -0,41

3639 5031 nástroj 104 zdroj 5 pov.pojistné na soc.zabezpečení -1,85

3639 5032 Komunální sl.-pov.pojistné na zdrav.pojištění +1,17

3639 5032 nástroj 104 zdroj 1 pov.pojistné na zdrav.pojištění -0,20

3639 5032 nástroj 104 zdroj 5 pov.pojistné na zdrav.pojištění -0,94

3721 5169 Sběr a svoz nebezpečného odpadu +1,03

3722 5169 Sběr a svoz komunálních odpadů +0,51

6112 5023 Odměny členů zast.obcí +51,71

6112 5031 Zastupitelstva obcí-pov.pojistné na soc.zabezpečení +9,12

6112 5032 Zastupistelstva obcí-pov.pojistné na zdrav.pojištění +0,17

6171 5011 Činnost místní správy-platy zaměst.v pracovním poměru +8,06

6171 5031 Činnost místní správy-pov.pojistné na soc.zabezpečení +2,02

6171 5136 Knihy, tisk +1,35

6171 5137 Drobný hmotný dlouh.majetek +3,00

6171 5139 Materiál +20,31

6171 5154 Elektrická energie +5,48

6171 5172 Programové vybavení +10,67

6171 5321 Neinvestiční transfery obcím -0,16

 

VÝDAJE CELKEM +205,12

 

Příjmy: 508,01

Výdaje: 205,12

Rozdíl +302,89