Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové opatření č.1/2018

16. 2. 2018

R O Z P O Č T O V É   Z M Ě N Y   Č.1

 

Příjmy:

4111 UZ 98008 Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR +22,53

Dotace volba prezidenta republiky

 

Celkem příjmy +22,53

 

Výdaje:

6118 UZ 98008 Výdaje na volby prezidenta republiky    +22,44

Z toho:
5021  ostatní osobní výdaje    12,34

5139  nákup materiálu    5,28

5168  služby zpracování dat    1,83

5173  cestovné    1,55

5175  pohoštění    1,44

 

Celkem výdaje +22,44


Příjmy: 22,53

Výdaje: 22,44

Rozdíl: 0,09