Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové opatření č.4

22. 9. 2017

                            R O Z P O Č T O V É    O P A T Ř E N Í    Č.4

Žádám o schválení těchto rozpočtových změn:

Příjmy:

3639   3111   Prodej pozemků                                       +10,00

                             CELKEM                                                 +10,00

Výdaje:

2292   5193   Výdaje na dopravní obslužnost                 -9,80

2292   5323   Výdaje na dopravní obslužnost                +9,44

   Chybně rozpočtovaná položka

2310   5154   Elektřina vodárna                                     +20,00 

2310   5169   Služby                                                         +20,00

   Služby, rozbory vod

2310   5171   Opravy vodárna                                           +7,19

2310   6121   Budovy, haly, stavby                              +106,00

   Investice vodárna

2321   5154   Elektřina ČOV                                             +15,00

3612   5139   Materiál – byty                                            +7,00

   Průkaz energetické náročnosti budov

3631   5154   Elektřina veřejné osvětlení                        +6,00

3633   5141   Úroky z úvěru                                              -39,00

3721   5169  Odvoz nebezpečného odpadu                 +10,00

6171   5137   DDHM                                                          +24,00

   Radlice na sníh

6171   5139   Materiál                                                       +20,00

6171   5154   Elektřina OÚ                                                +20,00

6171   5162   Telefonní poplatky                                        +5,00

6171   5169   Služby                                                            +10,00       

      

                                                    CELKEM                                 +230,83

 

Příjmy:      +10,00

Výdaje:   +230.83

Rozdíl:     -220,83

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytků minulých let.

                                                                            Schváleno:    13.9.2017