Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové opatření č.5

22. 9. 2017

ROZPOČTOVÉ  ZMĚNY č. 5

 

Příjmy:

4111 UZ 98071            Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR    +18,31

Dotace na volby do Parlamentu ČR

CELKEM PŘÍJMY: 18,31

Výdaje:

3612 5139                  Materiál byty      -7,00

3612 5169                  Služby byty       +7,00

Oprava položky – chybně rozpočtováno

3721 5169                  Odvoz nebezpečného odpadu      +7,00

6112 5031                  Povinné poj.na soc.zabezpečení – poslanci      +2,00

6171 5031                  Povinné poj.na soc.zabezpeční – zaměstnanci  +2,00

1032 5021                  Ostatní osobní výdaje –lesy        -11,00

 

6114 UZ 98071         Výdaje na volby do Parlamentu ČR +14,56

Z toho : 5021            ostatní osobní výdaje +9,89

5139                        materiál +2,70

5173                        cestovné +1,25

5175                        pohoštění +0,72

 

CELKEM VÝDAJE : 14,56

 

Příjmy: 18,31

Výdaje: 14,56

Rozdíl: 3,75