Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č. 1/2019

R O Z P O Č T O V É    Z M Ě N Y Č.    1/2019

PŘÍJMY:

1122 Daň z příjmu právnických osob za obec     +55.040,--Kč

3633 2132 Příjem z pronájmu ostatních nemovitostí     +2.042,--Kč

Pronájem plynového zařízení – doplatek r.2018

3639 3121 Přijaté dary na pořízení DM     +60.000,--Kč

6171 2324 Přijaté nekap.příspěvky a náhrady     +15.000,--Kč

 

CELKEM PŘÍJMY     +132.082,--Kč

 

VÝDAJE:

2310 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům     +2.000,--Kč

2310 6121 Budovy, haly, stavby     +70.042,--Kč

Investice vodovod Sviňomazy

3412 6121 Budovy, haly, stavby     +5.000,--Kč

Investice kabiny

6399 5362 Platby daní a poplatků SR     -100.000,--Kč

Chybně rozpočtovaná položka

6399 5365 Platby daní a poplatků krajům a obcím     +155.040,--Kč

Daň z příjmu za obec za rok 2018

 

CELKEM VÝDAJE +132.082,--Kč

 

Příjmy: 132.082,--Kč

Výdaje: 132.082,--Kč

Rozdíl: 0,--Kč