Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č. 2/2019

23. 7. 2019

R O Z P O Č T O V É   Z M Ě N Y   č. 2/2019

PŘÍJMY:

6402 2226 Příjmy z fin.vypořádání minulých let   +63.307,--Kč

4111 UZ98348 Neinv.přijaté transfery z VPS SR   +29.000,--Kč

Dotace volby do Evropské unie

CELKEM PŘÍJMY:   +92.307,--Kč

 

VÝDAJE:

3639 5011 Platy v zam.poměru   +14.000,--Kč

3639 5031 Povinné poj.na soc.zabezpečení   +3.500,--Kč

3639 5032 Povinné poj. na zdrav.pojištění   +1.260,--Kč

3639 5132 Ochranné pomůcky   +508,--Kč

5512 5156 Pohonné hmoty- hasiči   +5.000,--Kč

6117 UZ 98348 Volby do EU   +23.022,--Kč

Z toho: 6117 5021 Ostatní osobní výdaje   14.675,--Kč

6117 5139 Materiál   3.405,--Kč

6117 5168 Služby zpracování dat   2.874,--Kč

6117 5173 Cestovné   1.248,--Kč

6117 5175 Pohoštění   820,--Kč

CELKEM VÝDAJE:   +47.290,--Kč

 

 

Příjmy:   92.307,--Kč

Výdaje:   47.290,--Kč

Rozdíl:   +45.017,--Kč