Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č. 5/2021

30. 8. 2021

R O Z P O Č T O V É  Z M Ě N Y  č. 5

PŘÍJMY:

3633 2132 Příjmy z pronájmu – plynovod + 3.655,41Kč

4116 UZ 29014 Ostatní neinv.transfery ze SR + 15.840,--Kč

(dotace lesy)

4116 UZ 13101 Ostatní neinv.transfery ze SR + 15.000,--Kč

(dotace ÚP)

CELKEM PŘÍJMY: + 34.495,41Kč

 

 

VÝDAJE:

3639 5011 Platy zaměstnanců v prac.poměru + 16.000,--Kč

Z toho UZ 13101 15.000,--Kč

Org. 0001 1.000,--Kč

3639 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení + 3.968,--Kč

Z toho UZ 13101 2.780,--Kč

Org. 0001 1.188,--Kč

3639 5032 Povinné pojistné za zdravotní pojištění + 1.440,--Kč

Z toho UZ 13101 1.009,--Kč

Org 0001 431,--Kč

 

CELKEM VÝDAJE: + 21.408,--Kč

 

 

PŘÍJMY: 34.495,41Kč

VÝDAJE: 21.408,--Kč

ROZDÍL: +13.087,41Kč