Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č.3/2020

15. 7. 2020

R O Z P O Č T O V É Z M Ě N Y Č.3

PŘÍJMY:

3421 3121 Přijaté dary na pořízení DM + 140.000,--Kč

4116 UZ 29030 Ost.neinv. přij.transfery ze SR + 117.413,--Kč

4116 UZ 13013 Ost.neinv.přij.transfery ze SR + 17.114,--Kč

Z toho: 82,38% prostředky   ESF N104Zdr.5                 12.729,49Kč

17,62% prostředky státního rozpočtu ČR  N104Zdr.1      4.384,51Kč

CELKEM PŘÍJMY: +274.527,--Kč

VÝDAJE:

2292 5323 Neinvestiční transfery krajů - 14.190,--Kč

2295 5323 Neinvestiční transfery krajů + 14.190,--Kč

Chybně rozpočtovaný paragraf na dopravní obslužnost

3723 5169 Sběr a svoz ostatních odpadů - 2.000,--Kč

3723 5164 Sběr a svoz ostatních odpadů-nájemné + 2.000,--Kč

3639 5011 Platy zam.v prac. poměru – p. Benedikt + 11.736,--Kč

Z toho: UZ 13013 N104Zdr.1          1.975,38Kč

UZ 13013 N104Zdr.5                        9.235,62Kč

Org.0002(doplatek obce)                    525,--Kč

3639 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení – p. Benedikt + 2.780,--Kč

Z toho: UZ 13013 N104Zdr.1              489,84Kč

UZ 13013 N104Zdr.5                         2.290,16Kč

3639 5032 Pov.poj.na zdravotní poj. – p. Benedikt + 1.009,--Kč

Z toho: UZ 13013 N104Zdr.1             177,79Kč

UZ 13013 N104Zdr.5                          831,21Kč

3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci – p. Benedikt +3.523,--Kč

Z toho: UZ 13013 N104Zdr.1                 372,49Kč

UZ 13013 N104Zdr.5                            1.741,51Kč

Org. 0002(doplatek obce)                      1.409,--Kč

3421 6121 Budovy,haly,stavby + 280.000,--Kč

6171 5172 Programové vybavení +24.684,--Kč

6399 5362 Platby daní a poplatků SR +10.000,--Kč

 

CELKEM VÝDAJE: + 333.732,--Kč

 

 

 

PŘÍJMY: 274.527,--Kč

VÝDAJE: 333.732,--Kč

ROZDÍL: - 59.205,--Kč

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytků minulých let