Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č.3

15. 8. 2017

                    R O Z P O Č T O V É     Z M Ě N Y     Č.  3

 

 

Příjmy:

4122               Neinvestiční přijaté transfery od krajů               +28,00

  Dotace na projekt s názvem Bezpečné branky

3633   2132   Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí                        +3,50

   Pronájem plynovod

 

 

                                 Celkem příjmy                                                      +31,50

 

Výdaje:

1036   5169   Nákup ostatních služeb                                           +27,50

   Výdaje lesní hospodář

2310   5171   Opravy a udržování                                                +110,00

   Oprava kompletu úpravna vody

3419    5137   DHDM                                                                       +34,12

  Branky Futsal Petrsport – částečně hrazené dotací z kraje

 

                             Celkem výdaje                                                       +171,62

 

 

Příjmy:     31,50

Výdaje:   171,62

Rozdíl:   -140,12

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude uhrazen z přebytků minulých let

 

 

 

                                          Schváleno: 12.7.2017