Jdi na obsah Jdi na menu
 


Úprava ceny vodného a stočného

20. 4. 2020

Obec T R P Í S T Y                                                  Trpísty 18 or.Tachov

Tel/fax 374696134                                                    349 01 Stříbro

E-mail:trpisty@wo.cz                                              IČO 00573710

 

 

 

Váš dopis značky             Ze dne                 Naše značka                 Vyřizuje Trpísty

 

 

 

Zvýšení ceny vodného a stočného

 

 

Z důvodu navyšování výdajů na provoz a údržbu veřejného vodovodu

a kanalizace dojde s účinností od odečtu za období 3/2020 - 9/2020

k navýšení cen takto:

 

Vodné 22,-Kč/m3 vč. DPH

Stočné 22,-Kč/m3 vč. DPH

 

 

Za Obec Trpísty

                                                                                                          Josef Pavlas v.r.

                                                                                                          starosta obce