Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností - zásilek určených do vlastních rukou

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Václava Pouchy na adrese Trpísty Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Václav Poucha je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadu Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j.OÚT 62/2019, byla

vyvěšena dne 12.9.2019

sejmuta dne 27.9.2019

 

 

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Hynka Júna na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Hynek Jún je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j. OÚT 64/2019 byla

vyvěšena dne 12.9.2019

sejmuta dne 27.9.2019

 

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Víta Vlčka na adrese Trpísty,Sviňomazy 32.

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Vít Vlček je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j. OÚT 65/2019, byla

vyvěšena dne 12.9.2019

sejmuta dne 27.9.2019

 

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Ladislavy Hernadyové na adrese Trpísty,

Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát paní Ladislava Hernadyová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j.OÚT 66/2019, byla

vyvěšena dne 12.9.2016

sejmuta dne 27.9.2019

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Lukáše Horváta na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Lukáš Horvát je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j. OÚT 67/2019, byla

vyvěšena dne 12,9,2019

sejmuta dne 27.9.2019

 

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

výzva k uplatnění práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí podle § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Václavy Pouchové na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát paní Václava Pouchová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

12.9.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 12.9.2019, spis. č.j.OÚT 68/2019, byla

vyvěšena dne 12.9.2019

sejmuta dne 27.9.2019