Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

1. 10. 2019

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Václava Pouchy na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Václav Poucha je neznámého pobytu.

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

Tato veřejná vyhláška ze dne 30.09.2019, spis. č.j.OÚT 62/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.2019

sejmuta dne 16.10.2019

elektronicky vyvěšena dne 1.10.2019


 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Hynka Jůna na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Hynek Jůn je neznámého pobytu.

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

Tato veřejná vyhláška ze dne 30.09.2019, spis. č.j.OÚT 64/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.2019

sejmuta dne 16.10.2019

elektronicky vyvěšena dne 1.10.2019


 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Víta Vlčka na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Vít Vlček je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

Tato veřejná vyhláška ze dne 30.09.2019, spis. č.j.OÚT 65/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.2019

sejmuta dne 16.10.2019

ektronicky vyvěšena dne 1.10.2019

 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Ladislavy Hernadiové na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Ladislava Hernadiová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

Tato veřejná vyhláška ze dne 30.09.2019, spis. č.j.OÚT 66/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.2019

sejmuta dne 16.10.2019

elektronicky vyvěšena dne 1.10.2019


 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost:
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Lukáše Horváta na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Lukáš Horvát je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 30.9.2019, spis. č.j.OÚT 67/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.23019

sejmuta dne 16.10.2019

elektronicky vyvěšena dne 1.10.2019.


 

OBECNÍ ÚŘAD TRPÍSTY

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje
možnost převzít následující písemnost
rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu Václavy Pouchové na adrese Trpísty,Sviňomazy 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát Václava Pouchová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na Obecním úřadě Trpísty čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

27.09.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 14.06.2018, spis. č.j.OÚT 68/2019, byla

vyvěšena dne 1.10.2019

sejmuta dne 16.10.2019

elektronicky vyvěšena dne 1.10.2019