Jdi na obsah Jdi na menu
 


Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

26. 8. 2019

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Václava Pouchy na adrese Trpísty, Svińomazy č.p. 32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Václav Poucha je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j. OÚT 62/2019, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019

 

___________________________________________________________________________________________


 

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Hynka Jůna na adrese Trpísty ,Sviňomazy č.p.32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Hynek Jůna je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j OÚT 64/2019, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019

 

_______________________________________________________________________________________


 

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Víta Vlčka na adrese Trpísty,Sviňomazy č.p.32.

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Vít Vlček je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j.OÚT 65/2019, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019

 

_______________________________________________________________________________________

 


Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Ladislavy Hernadyové na adrese Trpísty ,Sviňomazy č.p. 32

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát paní Ladislava Hernadiová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j OÚT 66/2016, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019


_______________________________________________________________________________

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pana Lukáše Horváta na adrese Trpísty ,Sviňomazy č.p.32.

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát pan Lukáš Horvát je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j OÚT 67/2019, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019


__________________________________________________________________________________

Obecní úřad Trpísty

Trpísty 18

349 01 Stříbro

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o možnosti převzetí uložených písemností

- zásilek určených do vlastních rukou

 

Obecní úřad Trpísty, jako příslušný správní orgán, podle ustanovení § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a podle § 25 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

oznamuje

možnost převzít následující písemnost:

zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu paní Václavy Pouchové

na adrese Trpísty, Sviňomazy č.p.32

 

Písemnost je doručována veřejnou vyhláškou, neboť adresát paní Václava Pouchová je neznámého pobytu.

 

Adresát se současně vyzývá k vyzvednutí písemnosti, která je uložena na podatelně Obecního úřadu v Trpístech, čp. 18, do 15 dnů ode dne uložení.

 

Poučení

 

Vyhláška bude vyvěšena po dobu 15 dnů. Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se poslední den vyvěšení považuje za den doručení.

 

datum, podpis a razítko

21.08.2019

 

Tato veřejná vyhláška ze dne 21.08.2019, spis. č.j OÚT 68/2019, byla

vyvěšena dne 26.8.2019

sejmuta dne 11.9.2019