Jdi na obsah Jdi na menu
 


Volby do zastupitelstev krajů

                                 O Z N Á M E N Í

 

o době a místě konání voleb do zastupitelstva Plzeňského kraje starosta obce

T r p í s t y  podle § 27 odst.1 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně a doplnění některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů. 

 

                                        O z n a m u je :

 

1.Hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů      

           se uskuteční:

 

        dne 12.10 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin  a 

        dne 13.10 2012 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

 

2. Místem konání voleb  ve volebním okrsku č. 1    je volební místnost 

    Obecní úřad Trpísty,  kancelář starosty

 

3.Voliči bude umožněno hlasování poté,kdy prokáže svoji totožnost a

   státní občanství České republiky(občanským průkazem nebo pasem ČR).       

 

4.Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb    

   hlasovací lístky.Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i      

   ve volební místnosti.

 

5.K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování ve volební 

   místnosti je každý povinen uposlechnout pokyny předsedy okrskové

   volební komise.

 

V Trpístech dne 26.9 2012

 

 

 

                                                                          Josef Pavlas

                                                                          starosta obce