Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr bezúplatného převodu pozemků

28. 8. 2017

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr bezúplatného převodu pozemků:

 

a) přesné určení nemovitostí:

 

p.p.č.919/2 o výměře 67 m2,ostatní plocha,silnice,k.ú.Trpísty

p.p.č.985/5 o výměře 1 502 m2,ostatní plocha, silnice,k.ú.Trpísty

p.p.č.992/4 o výměře 42 m2,který vznikl na základě geometrického plánu

č.210-37/216 vyhotoveného Ing.Tomášem Brichtou,Stavařská 402,Zruč-Senec

oddělením z p.p.č.992/1 k.ú.Trpísty

 

 

b) věcná břemena:

zřizování a provozování vedení,vodovodu,dešťové a splaškové kanalizace

 

 

 

 

                                                           Josef Pavlas

                                                           starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.8.2017                           Sejmuto: