Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje pozemků p.p.č. 30/1 a 26/8

6. 10. 2020

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemku:

 

  1. Přesné určení nemovitosti:

p.p.č.30/1 o výměře 53 m2,zahrada, kat.území Trpísty

 

b) Cena pozemku:

Pozemky bude prodány za 10,-Kč/ m2

 

c) Věcná břemena:

nejsou

 

d) Účelovost prodeje:

není

 

e) Zápis v úředním seznamu památkově chráněných objektů:

Není

 

 

                                                                         Josef Pavlas v.r

                                                                          starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 6.10.2019                                                Sejmuto:

 

 

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemku:

 

  1. Přesné určení nemovitosti:

p.p.č.26/8 o výměře 162 m2,zahrada, kat.území Trpísty

 

b) Cena pozemku:

Pozemky bude prodány za 10,-Kč/ m2

 

c) Věcná břemena:

nejsou

 

d) Účelovost prodeje:

není

 

e) Zápis v úředním seznamu památkově chráněných objektů:

Není

 

 

 

                                                                     Josef Pavlas v.r

                                                                       starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 6.10.2019                                        Sejmuto: