Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje pozemku p.p.č. 506/2

4. 8. 2020

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemku:

 

  1. Přesné určení nemovitosti:

p.p.č.506/2 o výměře 1207 m2,trvalý travní porost,  kat.území Sviňomazy

 

b) Cena pozemku:

Pozemky bude prodány za 10,-Kč/ m2

 

c) Věcná břemena:

nejsou

 

d) Účelovost prodeje:

není

 

e) Zápis v úředním seznamu památkově chráněných objektů:

Není

 

 

                                                                                        Josef Pavlas v.r

                                                                                          starosta obce

 

 

 

Vyvěšeno: 4.8.2019                                                   Sejmuto:19.8.2020