Jdi na obsah Jdi na menu
 


Záměr prodeje pozemků

28. 11. 2017

                                  OBEC  TRPÍSTY
                               Trpísty 18,349 01 Stříbro
                                    IČO 00573710 
 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemků:

a) Přesné určení nemovitostí:

p.p.č.876/31 o výměře 150 m2,ostatní plocha,ost.komunikace,k.ú.Trpísty
p.p.č.876/32 o výměře 175 m2,travní porost,k.ú.Trpísty
p.p.č.876/30 o výměře 107 m2,ostatní plocha,ost.komunikace, k.ú.Trpísty
p.p.č.876/14 o výměře 94 m2,ost.plocha,ost.komunikace.k.ú.Trpísty
st.p.č.181 o výměře 16 m2,zast.plocha,k.ú.Trpísty
p.p.č.876/29 o výměře 94 m2,ost.plocha,ost.komunikace,k.ú.Trpísty
st.p.č.179 o výměře 28 m2,zast.plocha,k.ú,Trpísty
p.p.č.876/27 o výměře 46 m2,travní porost,k.ú Trpísty
p.p.č.876/28 o výměře 124 m2,ost.plocha,ost.komunikace k.ú Trpísty
p.p.č.876/19 o výměře 72 m2,travní porost.k.ú.Trpísty
p.p.č.1070 o výměře 171 m2,ostatní plocha,jiná plocha,k.ú.Trpísty

b) Cena pozemku:

Pozemky budou prodány za 10,-Kč m2


c) Věcná břemena:

Nejsou

 


                                                         Josef  Pavlas v.r
                                                         starosta obce

 

 

Vyvěšeno: 28.11.2017                                                      Sejmuto:13.12.2017

 

 

OBEC TRPÍSTY

Trpísty 18,349 01 Stříbro

IČO 00573710

 

Vyhlašuje záměr prodeje pozemku:

a) Přesné určení nemovitosti:

p.p.č.223/8 o výměře 12 m2,ostatní plocha,sport a rekreace, k.ú.Sviňomazy

b) Cena pozemku:

Pozemek bude prodán - schválením obecního zastupitelstva

c) Věcná břemena:

Nejsou

 

                                                                                                Josef Pavlas v.r

                                                                                                 starosta obce

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 28.11.2017                                   Sejmuto:13.12.2017