Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání 05/2010

 

ZASEDÁNÍ 0BECNÍHO ZASTUPITELSTVA
 
se koná 8. 12. 2010  od 17.00 hod. kancelář OÚ.
 
 
 
Program:1. Zahájení.
                2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
                3. Hospodaření obce 1-11 měsíc 2010
                4. Rozpočet obce na rok 2011
               5. Rozpočtový výhled na r.2012-2016
                6. Inventury obce za rok 2010
                7.Obecně závazná vyhláška - poplatek ze psů
                8.Různé
                9. Diskuse
               10. Usnesení.
               11 . Závěr.
                                                             Josef  Pavlas
                                                             starosta obce
 
 
Vyvěšeno : 1.12.2010                                     Sejmuto: