Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání obecního zastupitelstva 16.12.2019

9. 12. 2019

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se koná 16.12. 2019 od 17 hod. kancelář OÚ.

 

Program:
1.Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Hospodaření obce 1. - 11. měsíc 2019
4. Rozpočet obce na rok 2020
5. Rozpočtový výhled na roky 2021-2025
6. Obecně závazné vyhlášky obce
7. Veřejnoprávní smlouva
8. Rozpočtové změny č.8.a č.9
9. Inventury obce za rok 2019
10. Různé-problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva obce
11. Diskuse
12. Usnesení
13. Závěr

 

                                                                                                Josef Pavlas,v.r

                                                                                                   starosta obce

 

Vyvěšeno : 9.12.2019                                                                 Sejmuto:16.12.2019