Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání obecního zastupitelstva 17.2.2021

10. 2. 2021

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se koná 17.2.2021 od 17:00 hod. v  kanceláři OÚ.

 

Program:
1.Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání
3. Hospodaření obce 1. měsic 2021
4. Prodej pozemků k.ú Sviňomazy
5. Dotace obce z Pl.kraje
6. Předkupní právo obce k p.č.876/37
7. Budova bývalého kravína
8. Různé-problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva obce
9. Diskuse
10 . Usnesení
11. Závěr

 

                                                                                          Josef Pavlas,v.r

                                                                                             starosta obce

 

Vyvěšeno : 10.2.2021                                                        Sejmuto: 17.2.202