Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání obecního zastupitelstva 19.8.2020

12. 8. 2020

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se koná 19.8. 2020 od 17 hod. kancelář OÚ.

 

Program:
1.Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Hospodaření obce 1- 7.měsic 2020
4. Smlouva o zřízení věcného břemene
5. Prodej pozemku p.p.č. 506/2,k.ú.Sviňomazy
6. Smlouva o úvěru
7. Pronájem garsonky
8.Vyhláška o nočním klidu
9. Různé-problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva obce
10. Diskuse
11 . Usnesení
12. Závěr

 

                                                                                                Josef Pavlas,v.r

                                                                                                    starosta obce

 

 

Vyvěšeno : 12.8.2020                                                    Sejmuto:19.8.2020