Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zasedání obecního zastupitelstva 30.9.2019

23. 10. 2019

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA

se koná 30.9. 2019 od 17.00 hod. v kancelář OÚ.

 

Program:
1.Zahájení
2. Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání.
3. Hospodaření obce 1- 9 měsíc 2019
4. Přidělení obecní garsonky
5. Rozpočtové změny č.6.a č.7
6. Prodej poz.parcel na výstavbu rod.domů
6. Různé-problematika vzniklá v období přípravy jednání zastupitelstva obce
7. Diskuse
8. Usnesení
9. Závěr

 

 

                                                                                                  Josef Pavlas,v.r

                                                                                                   starosta obce

 

 

Vyvěšeno : 23.9.2019                                                             Sejmuto:30.9.2019