Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím.

23. 6. 2008

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/1999 Sb.o svobodném

přístupu k informacím.

 

1.Úplný oficiální název povinného subjektu       -       Obec Trpísty

 

2.Důvod a způsob založení   -   Obec Trpísty vznikla ke dni 23.11 1990 jako územní samosprávná jednotka podle zákona č.128/2000 Sb.,o obcích v platném znění.

 

3.Organizační struktura Obec Trpísty

- Zastupitelstvo obce

Finanční výbor zastupitelstva

Kontrolní výbor zastupitelstva

4.Kontaktní spojení Adresa:

Trpísty 18, 349 01 Stříbro

Telefon: 374696134,fax:374696134 e-mail trpisty@wo.cz

Úřední hodiny obecního úřadu Trpísty:

Pondělí:15.00 – 18.00 hod.

Středa: 8.00 – 9.00 16.00 – 18.00 hod.

4.1 Kontaktní poštovní adresa Obecní úřad Trpísty, Trpísty 18,349 01 Stříbro

 

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu -Obecní úřad Trpísty,Trpísty 18

 

4.3 Úřední hodiny    -        pondělí 15-18 hod,středa 8-9 hod,16-18 hod.

 

4.4 Telefonní čísla  -          Josef Pavlas,starosta obce:724183670

 

4.5 Čísla faxu 374696134

 

4.6 Adresa internetové schránky   -           www.trpisty.cz

 

4.7 Adresa e-podatelny    -                        trpisty@wo.cz

 

4.8 Další elektronické adresy  -                 trpisty@wo.cz

 

5.Případné platby můžete poukázat ČSOB a.s.pošt.spořitelna č.ú.108207476/0300.

 

6.IČ 00573710


7.DIČ Není plátcem DPH

 

8.Dokumenty

 

8.1Seznamy hlavních dokumentů                   Úřední deska

 

8.2 Rozpočet                           Podrobnější informace naleznete zde

 

9.Žádost o informace  -       Informace možno získat na internetových

stránkách obce,úřední desce nebo dotazem na OÚ.

10. Příjem žádostí a dalších podání  -     Podatelna OÚ – Trpísty 18 ,kancelář starosty v úředních hodinách.Žádost může být podána ústně nebo písemně.

11. Opravné prostředky Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu: Podávají se v podatelně OÚ.

12. Formuláře    -           Formuláře si můžete stáhnout na stránkách

Ministerstva vnitra

http//www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni.aspx

 

13. Popisy postupů-návody pro řešení; Návody na řešení životních situací na portál www.gov.cz životních situací

 

14. Předpisy

 

14.1 Nejdůležitější používané předpisy           Zákony ČR,věstníky krajů,Směrnice EU, vše na Portálu veřejné správy  http//www.portal.gov.cz

Platné vyhlášky obce Trpísty - http://www.trpisty.cz/clanky/obecne-zavazne-vyhlasky/

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce zde

 

14.2 Vydané právní předpisy -  Obec Trpísty vydává m.j.obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Jedná se o předpisy, vnitřní předpisy veřejné vyhlášky a jiná opatření .

15.Úhrady za poskytování informací

 

15.1Sazebník úhrad za poskytování  -    Zveřejňování informací provádí obec na své informací náklady. Poskytování informací na základě písemné žádosti je prováděno zdarma.

15.2Usnesení nadřízeného orgánu o výši.  Žadatel může podat na postup při vyřizování úhrad za poskytnutí informací žádosti o informaci stížnost pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností

16.Licenční smlouvy

 

16.1Vzory licenčních smluv Vzor licenčních smluv dle§14 a zákona č.106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence V současné době nejsou pro obec Trpísty

poskytnuty žádné výhradní licence podle§14 a odst.4 zákona 106/1999 Sb.o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů

 

17. Výroční zpráva o poskytování informací - Výroční zprávy naleznete zde.

 

V návaznosti na povinnost uloženou v §18 zákona odst.1 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obecní úřad Trpísty zveřejňuje výroční zprávu

týkající se období od 1.1.2016 do 31.12.2016.

- nebyly podány žádné informace

- nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí

- nebyl vydán žádný rozsudek soudu

- nebyly poskytnuté žádné výhradní licence

- nebylo vedeno žádné řízení o sankcích za nedodržení zákona č.106/1999 Sb.

 

 

V Trpístech 18.3.2017

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář