Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozpočtové změny č.6/2020

12. 11. 2020

ROZPOČTOVÉ ZMĚNY  č. 6

PŘÍJMY:

4116 UZ 29014 Ost.neinvest.přij.transfery ze SR      + 75.900,--Kč
3722 2111 Příjmy z poskytování služeb      + 16.000,--Kč
(odvoz PDO)
8123 Financování – dlouhodobý úvěr      + 1.500.000,--Kč
PŘÍJMY CELKEM:      + 1.591.900,--Kč
 

VÝDAJE:

2310 6121 Budovy,haly,stavby      + 20.000,--Kč
(vodovod obytná zóna ZÁPAD)
2321 6121 Budovy,haly,stavby      + 1.055.000,--Kč
(kanalizace obytná zóna ZÁPAD)
22 12 6121 Budovy, haly, stavby      + 673.874,10Kč
(provizorní komunikace obytné zóny ZÁPAD)
36 31 6121 Budovy, haly, stavby      + 400.000,--Kč
(osvětlení obytné zóny ZÁPAD)
2411 5011 Platy zam.v prac.poměru – pošta      + 26.000,--Kč
2411 5031 Pov.poj.na soc.zabezpečení – pošta      + 11.500,--Kč
2411 5032 Pov.poj.na zdravotní pojištění – pošta      + 3.700,--Kč
3314 5021 Ostatní osobní výdaje – knihovník + 1.100,--Kč
3722 5169 Služby – odvoz PDO      + 16.000,--Kč
6171 5137 DDHM      + 6.430,--Kč
6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery VR územ.ú.      + 5.000,--Kč
VÝDAJE CELKEM:      + 2.218.604,10Kč

 

Příjmy:   1.591.900,--Kč

Výdaje:   2.218.604,10Kč

Rozdíl:   - 626.704,10Kč

 

Rozdíl mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytků minulých let