Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů za rok 2018

12. 2. 2019

Výroční zpráva
Podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
za rok 2018

 

1.Obec Trpísty jako povinný subjekt podle § 2 zákona č,106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,ve znění pozdějších předpisů vydává tuto výroční zprávu na základě §18 zákona

 

2.Přehled poskytnutých informací:

a) počet podaných žádostí o informace:    0

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:    0

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí:    0

d) výčet poskytnutých výhradních licencí,včetně odůvodnění nezbytných poskytnutí výhradních licencí:    0

e) počet stížností podaných podle §16 a,důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:    0

 

3.Úhrada nákladů spojených s poskytováním informací:

- informace jsou ve všech případech poskytovány bezplatně

 

 

Trpísty dne: 12.2.2019                                                       Josef Pavlas,v.r.

                                                                                              starosta obce

 

Výroční zpráva ke stažení ZDE. (formát .pdf)