Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/2009

30. 12. 2009

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/09                    2.9 2008                           Trpísty – Obecní úřad

 

                           

                                         Zasedání se zúčastnilo 6   členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Petr Wintrle a Stanislav Čechák .

Zápis sepsal Josef Pavlas

 

Program: 1. Zahájení

              2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

              3.Hospodaření obce 1-8 měsíc 2008

              4.Rozpočtové změny č.1

              5.Různé

              6.Diskuse

              7.Usnesení

              8.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

 -všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

   rozpočtu za  1 – 8  měsíc 2008.

-         BÚ : 2 941 975,24

-         Příjmy:  2 474 950,-Kč                Výdaje:2 170 820,-Kč

4.Starosta přečetl rozpočtové změny č.1.

 

5.Starosta obce přednesl:

-návrh na prodej starého s nepotřebného  počítačového vybavení

-návrh na termín vítání občánků obce

   

 

 

6.Diskuse:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 4/08 :

 

1.Bere na vědomí:

 - zprávu o hospodaření obce Trpísty 1-8 měsíc 2008.

 

2.Schvaluje:

   - program zasedání zastupitelstva

                                       6 hlasů pro

-ověřovatele zápisu p.Petr Wintrle p. Stanislav Čechák .                                                    

                                    6 hlasů pro

-rozpočtové změny č.1,které jsou přílohou zasedání

                                    6hlasů pro

 -prodej starého počítačového,nepotřebného vybavení za 2 000,-Kč.

                                    6 hlasů pro

-vítání občánků na 19.12 2009 od 14.00 hod, základní vklad pro

  uvítaného občánka 500,-Kč.

                                    6 hlasů pro

 

                                 

 Ukládá:

 Starostovi obce:

 -Vyvěsit záměr obce na prodej starého počítačového vybavení na 15 dní..