Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze uasedání 05/2013

23. 12. 2013

 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 5/13 18.12. 2013 Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce.

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Jaroslav Vrška a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas

 

Program: 1.Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1 – 11 měsíc 2013

4.Rozpočet obce na rok 2014

5.Rozpočtový výhled na r.2015-2019

6.Rozpočtové změny č.5

7. Různé

8.Usnesení

9.Závěr

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

- všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finanční prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu 1 – 11 měsíc 2013.

* BÚ : 154 604,99-Kč

* Příjmy : 8 997 870,-Kč Výdaje: 4 287 410,-Kč

4. Starosta obce přečetl návrh rozpočtu na rok 2014.

5. Starosta předložil rozpočtový výhled obce na r.2015 - 2019

6. Starosta přečetl rozpočtové změny č.5

7.Starosta přečetl

-návrh na odvoz PDO od EKO Separu Nýřany

- návrh na inventury za rok 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Usnesení zastupitelstva obce Trpísty č. 5/13:

 

1.Bere na vědomí:

* zprávu o hospodaření obce 1-11 měsíc 2013.

 

2.Schvaluje:

- program zasedání zastupitelstva obce.

5 hlasů pro

- ověřovatele zápisu p.Jaroslav Vrška a p.Jiří Dvořák

5 hlasů pro

-rozpočet obce Trpísty na rok 2014, který je přílohou zasedání.

5 hlasů pro

-rozpočtový výhled obce na r.2015-2019,který je přílohou zasedání

5 hlasů pro

-rozpočtové změny č.5, které jsou přílohou zasedání.

5 hlasů pro

- cenu odvozu PDO EKO –Separ Nýřany dle stávajících cen.

5 hlasů pro

- inventarizační komise dle příkazu starosty obce,které jsou přílohou zasedání.

 

3.Pověřuje:

 

-starostu obce k provedení nenadálých finančních převodů do konce roku 2013.