Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze zasedání 04/14

21. 8. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce v Trpístech

 

Poř.číslo: 4/14     13.8. 2014     Trpísty – Obecní úřad

 

Zasedání se zúčastnilo 5 členů zastupitelstva obce

Jednání zahájil starosta obce Josef Pavlas.,který také zasedání řídil.

Ověřovatelé zasedání byly stanoveni Stanislav Kubašta a Jiří Dvořák

Zápis sepsal Josef Pavlas 20.8.2014

 

Program:

1. Zahájení

2.Kontrola plnění úkolů z minulého zasedání

3.Hospodaření obce 1-7 měsíc 2014

4.Územní plán obce Trpísty

5.Rozpočtové změny č.2

6.Různé

7.Diskuse

8.Usnesení

9.Závěr

 

1.Úvod zasedání zastupitelstva obce provedl starosta obce Josef Pavlas.

2.Starosta přečetl usnesení z minulého zasedání:

-všechny body byly splněny

3.Starosta obce přednesl stav finančních prostředků na účtu obce a plnění

rozpočtu za 1 – 7 měsíc 2014.

* BÚ : 1 332 395,19,-Kč

* Příjmy: 4 052 000,-Kč Výdaje: 3 117 420,-Kč

4.Starosta obce přednesl

- návrh na schválení územního plánu obce

5.Starosta přečetl návrh na rozpočtové změny č.2

6.Přednessl:

-žádost O.s. Pomozme si sami na převzetí patronátu barokní sochy Panny Marie

kulturní památky č.24031/4-1966 na p.p.č.920/2 kat.území Trpísty,

-žádost Svazu tě postižených p.s.Stříbro o finanční dar.